image.pjpeg

Ati Emmerik

Gestolde emotie.
 
De bronsbeelden van Ati Emmerik ademen warmte uit, haar beelden zijn gestolde gevoelens.
Voor Emmerik is een beeld meer dan een boeiende vorm, de mens- of dierfiguren die ze maakt zijn niet het uitgangspunt.
Het gaat haar om de intentie van wat ze uitbeelden.
De voorkeur van Ati gaat vooral uit naar geabstraheerde vormen, de beelden zijn heel direct en aards zonder franje,
Werkend in het vrije gebied tussen figuratie en abstractie, geeft zij de beelden een harmonische spanning mee,
die niet alleen haarzelf maar ook de toeschouwer beroert.

Werk van Ati Emmerik is opgenomen in, gemeentelijke particuliere en bedrijfscollecties in Nederland, België, Duitsland, Curaçao, Frankrijk, Canada, en Verenigde Staten.