Magdalena_Jesionek.jpg_aa.jpg

Magdalena Jesionek

Magdalena Jesionek schildert architectuur.
Deze simpele constatering blijkt complex en gelaagd te zijn.
Haar voorstellingen zijn geen letterlijke weergave van de zichtbare werkelijkheid; het zijn"portretten" van gebouwen en - in overdrachtelijke zin - van de mens.
Aanvankelijk schilderde Magdalena (zelf-) portretten.
De belangstelling voor architectuur ontstond al vroeg, tijdens haar studie in Krakow.
Gaandeweg groeide het besef dat de woonplek de "behuizing" vormt van de levensgebeurtenissen van de mens.
De woonplek bepaalt in sterke mate zijn identiteit.
Dit inzicht ontleent Magdalena aan het concept van Martin Heidegger waarin hij teruggaat naar de oorsprong van het begrip bouwen:"mens zijn betekent - bestaan, betekent - wonen"
"Architectuur is voor mij vervuld van symboliek. "
Zij biedt mij de ultieme mogelijkheid de mens te portretteren in relatie tot de natuur en tot zijn sociaal-culturele context, ondanks het feit dat hij letterlijk afwezig is in mijn doeken"
Zij ziet zichzelf weerspiegeld in stedelijke ruimtes die zij schildert, zoals wolken dat in werkelijkheid doen in de glazen gevels van gebouwen.
Magdalena werkt met fotografie die in haar werkproces de functie heeft van een schetsboek.
In haar composities is de relatie ruimte - licht - bouwmassa belangrijk; zij experimenteert met nieuwe technieken die haar in staat stellen de derde dimensie in het platte vlak te introduceren.
Door een dik opgebrachte laag acrylpasta ontstaat een reliëf: door het onbeschilderd laten van een stuk canvas wordt de structuur van het linnen een nieuw expressiemiddel.
In de eigenschappen van haar schilderkunst ziet Magdalena raakpunten met andere kunstdisciplines. In het strijkkwartet van Witold Lutostawski vond ze de ruimtelijkheid, gelaagdheid, ritme en structuur van het eigen werk terug.
In 2013, in samenwerking met het strijkkwartet Arcato Lingua werd in Felix Meritis in Amsterdam een bijzonder audio-visueel project uitgevoerd: het werk van Magdalena en de muziek van Lutostawski simultaan in tijd en ruimte bijeengebracht: een geslaagd samenspel van beeld en klank.