Ina-Fekken.jpg

Ina Fekken is een pessimistische romanticus.

Haar werken en installaties in papier lijken op het eerste gezicht lieflijk en zonder gevaar, maar zijn het bij nadere beschouwing niet.
Papier heeft dat fragile, breekbare, ideaal om ons in de luren te leggen.

Het bedrieglijke decoratieve van haar werk behandelt actuele thema's.
In 1992 is Ina Fekken als autonoom beeldend kunstenaar met geënsceneerde foto's afgestudeerd aan de Academie Minerva te Groningen.

Vooraf aan deze studie heeft zij op de Hogere Landbouwschool, de richting milieukunde afgerond.

Dit is bepalend geweest voor de onderliggende thematiek in haar werk.

De onontkoombare invloed die de mens heeft op de natuur/omgeving is haar centrale motief.

Zij werkt bijna uitsluitend met papier in haar werk en in de installaties die ze in diverse historische kerken maakte.
Misstanden zijn voor haar de brandstof om werk te maken, zoals de gaswinningsproblematiek in Groningen, de afname van biodiversiteit, de consequenties van ons handelen...

Het contrast van het onderwerp met de lieflijkheid van de techniek en het kwetsbare papier is een belangrijk ingrediënt in haar werk.

Een werk of een installatie is niet de letterlijke vertaling van de misstand, maar leidt tot een beeldende vorm, waarin de toeschouwer op een milde manier wordt verleidt om tot associaties, gesprek en reflectie te komen.

Zij exposeert momenteel de installatie''verstrooiing'' in het het MOW te Bellingwolde.
Haar werk bevindt zich in diverse particuliere collecties en is in verschillende musea te zien

www.inafekken.nl