image.pjpeg

Ank Haisma
Hanebalk 28
1628 MB Hoorn
tel. 0229-235315
06-42623497
ankhaisma@quicknet.nl

Opleiding:
Lerarenopleiding “D’Witte Lelie” Amsterdam:
Handvaardigheid en textiele werkvormen(1984)
Beeldhouwcursussen bij Joop Hollanders (Schoorl)
Werkzaam:
Zelfstandig beeldhouwer in atelier Corantijn 43M Zwaag
Docente keramiek en beeldhouwen (volwassenen en kinderen)
in De Blauwe Schuit te Hoorn - Centrum voor kunstzinnige vorming
Laatste expositie: Michaëlskerk Oosterland – 2010

Ank is woonachtig en werkzaam in Hoorn. Naast haar werk als beeldhouwer is ze als docente verbonden aan de Blauwe Schuit, Centrum voor Kunstzinnige Vorming te Hoorn. Ze geeft daar keramiek en beeldhouwen aan volwassenen en aan kinderen.
Ze maakt voornamelijk abstracte beelden in steen en soms hout, vaak vooraf gegaan door studies in klei. Ze combineert de steen ook met verschillende metalen.
Processen in de natuur en de menselijke levensloop zijn vaak onderwerp van haar beelden, zoals groei, ontwikkeling en kringloop.
In de recente beelden Inbreuk, Tegenstelling en Stil Verzet is in de steen het tere en kwetsbare en beweeglijke te zien en in het staal de strakke lijn , het begrenzende. Steeds weer zoeken naar nieuwe vormen die iets universeels uitdrukken, dat is de drijfveer voor haar werk.