image.gif

Ingrid Bévort
www.ingridbévort.nl

In het voor- en najaar is Ingrid Bévort bij stormachtig weer veelvuldig op het strand te vinden. Dan spoelt werkmateriaal voor haar objecten aan. Een vloedlijn vol houtjes, draadjes, doppen en borstels vormt een rijke buit. Ook grote en kleine planken, soms vol roestige spijkers, jut Ingrid Bévort naar de luwte van haar atelier. Daar transformeert zij al puzzelend haar aangespoelde schatten tot objecten die meer dan een brede glimlach oproepen bij de kijker. Lichte en mediterrane kleuren die op de houten ondergrond worden gebruikt, leveren eveneens een belangrijke bijdrage aan haar fantasievolle strandvondstkunst. Het is in de schilderijen van Ingrid Bévort niet anders. Ook daar is het de combinatie van gezouten gelaagdheid en gevonden compositie die haar vissen, honden, katten en cartoonachtige dierfiguren zulke humorvolle karaktertrekken geeft.