image.jpeg

Siemen Theodoor Dijkstra 1968, Den Helder

werkzaam als beeldend kunstenaar vanaf 1992.
Vanuit mijn verlangen het mij omringende landschap te begrijpen, probeer ik de
diepere lagen van de werkelijkheid op het papier te vertalen. Aanvankelijk liet ik mij in
de keuze van mijn onderwerp leiden door het begrip Genius Loki : d.w.z. de mate van
Pantheïstische bezieling van een bepaalde plek in het landschap als je daar voor open
staat. Vaak was de vondst van prehistorische werktuigen op een plek aanleiding
genoeg om het landschap te vereeuwigen, teneinde de lijn te laten zien van het nu
naar het verre verleden. Omdat de mens de afgelopen decennia het niet na laat zo nu
en dan drastisch in te grijpen in het nog resterende natuurlijke landschap, zie ik mij de
laatste jaren steeds meer genoodzaakt om het bezielde landschap te archiveren. Het
is een bescheiden poging om mijn medemens tot bezinning te dwingen, maar ik
begrijp ook wel dat de mens - en de Nederlander in het bijzonder - niet in staat is
zichzelf als onderdeel van de natuur te zien. Dus blijf ik zoeken naar landschappen
waar de tijd heeft stil gestaan en probeer deze vast te leggen in de kleurenhoutsnede
techniek. Dit is een grafische techniek (hoogdruk), waarbij eerst een voorstelling wordt
getekend op een houtplaat, die vervolgens wordt gesneden, geïnkt en afgedrukt op
papier. Het gelaagd over elkaar drukken van kleuren stelt mij in staat de gelaagde
werkelijkheid van het onderwerp naar boven te brengen. Ter voorbereiding van de
houtsnede maak ik eerst tekeningen in pen en inkt, aquarellen en aquarel-gouaches in
het landschap. Naast landschappen probeer ik ook in teken studies de schoonheid van
ontzielde dieren vast te leggen. Deze dieren; veelal vogels, steenmarters, mollen en af
en toe een vos of een egel, vind ik dood langs de weg en probeer ik een laatste eer te
geven. Het zijn ten slotte allen slachtoffers van de snelheid der huidige tijd..