image.jpeg

Ruud Jaspers

Het is mijn verwondering over de ongelofelijke structuur van hout, die een inspiratiebron is
om mijn objecten te maken.
Het lijkt zo vanzelfsprekend om met een materiaal als hout te werken, maar wat is hout
eigenlijk? Wanneer wordt hout hout?
Een boom die in het bos staat is niet gemaakt van hout, het is een levend wezen.
Pas als de boom geveld is en netjes tot planken is verzaagd, spreken we over hout.
Het is een taalkundig iets, we gebruiken de taal om de wereld te benoemen om er zo
structuur en betekenis in aan te brengen, maar meestal –en misschien juist daardoor-
gaan we voorbij aan het mysterie van het bestaan.
Waarom is er überhaupt iets? Wat is leven?
Juist het leven met dit mysterie is voor mij een inspiratiebron.

De spiraalvorm is een universele (!) vorm in ons universum, zowel op macro- als op
microniveau; van spiraalnevel tot minuscuul slakje, van varenblad tot in bijv. zonne-
bloemen, overal kom je hem tegen.
Het is kennelijk een groei- en ontwikkelingsprincipe volgens welke zowel de levende als
de dode materie zich ordent.
Het is een prachtig beeld voor ontwikkeling en evolutie. Welke krachten manifesteren
zich in onze zichtbare en onzichtbare wereld?
De ervaring van onbegrensde ruimte en de ervaring een klein stipje te zijn in een onmetelijk
groot heelal, en de dynamiek tussen die twee, wat in feite mijn leven is.
En dan ben ik weer terug bij de spiraal: je kunt afwisselend van binnen naar buiten
en weer van buiten naar binnen bewegen.
Hout is een ideaal materiaal voor mijn objecten: Een boom ontstaat door de wisselwerking
van groei- en ordeningsprincipes enerzijds en de invloed van de omgeving (groeiplaats en klimaat bijv.)
anderzijds. Dit levert een unieke structuur op waar ik in mijn objecten
optimaal gebruik van maak. Ik verzaag een stuk hout en maak er daarna weer een
organische eenheid van. Met een ander materiaal zou dat mijns inziens niet mogelijk zijn.