image.jpeg

Mark van Slooten (Purmerend,1969)

De herinnering is een creatieve potentie, herinneren is letterlijk het innerlijk maken, waardoor een samenhang tot stand komt. De eigenlijke ervaring wordt dan deze: dat de buitenwereld, de wereld van de gescheiden dingen, een binnenwereld wordt. En daarin is zij wezenlijk en waar. Want een eenheid.

Thema’s in mijn beeldend werk zijn o.a de relatie die een sieraad (of object) aangaat met de drager en de buitenwereld. Met de persoonlijke keuze van het dragen van een bepaald sieraad (de unieke vormgeving, het gekozen materiaalgebruik en de poëtische verdichting van menselijke emoties in de werken), vertelt de drager over zichzelf een verhaal aan de buitenwereld. Mijn sieraden laten een binnenruimte zien. Soms leeg gelaten voor eigen interpretaties, soms gevuld met gevonden materiaal om richting te geven aan de verbeeldingskracht.

Deze nieuwe collectie werken is speciaal samengesteld en gemaakt voor de presentatie in de ruimte van De Smidse in Midden-Beemster. Enkele uitgangspunten zijn o.a. de donkere ruimte van de oude smederij zelf, het gereedschap, de raakvlakken tussen een smid en edelsmid, vuur en alchemistische processen in combinatie met de inhoudelijkheid van de ontworpen sieraden en installaties in de ruimte van De Smidse.

www.markvanslooten.nl