image.jpeg

Joop Haring
Er was meteen een ‘klik’ bij binnenkomst in de Doopsgezinde Vermaning.
De schuilkerk die sinds 1784 gebruikt wordt door de Doopsgezinde gemeente in Middenbeemster.
Misschien heeft het te maken met de ‘vrijzinnige sfeer’, die ik voelde bij de rondleiding met de kunstenaars. Een heel prettige lichte atmosfeer met een heldere concentratie.
Het zou kunnen dat je hier als kunstenaar extra gevoelig voor bent…
Want daardoor kun je aandachtig kijken en ook naar ik hoop bezoekers bereiken met je kunst.

Rondom langs de wanden van de kerk, ziet u pasteltekeningen en op de sokkels in de ruimte, beelden van brons en keramiek. Ze zijn ontstaan, vaak door, tijdens en na reizen naar China, India en recent naar Argentinië.

Door in andere landen te werken en je door culturen te laten beïnvloeden, doe je eigenlijk onderzoek naar waar je zelf vandaan komt en wie je bent. Vanaf de 17e eeuw doen kunstenaars dit al…
Het is voor mij een methode om mijn aandachtsveld, n.l. organische wetmatigheden te verbinden met culturele achtergronden van mensen in architectuur en natuur.
Elke afdruk die we achterlaten, kan door anderen weer als bouwsteen worden gebruikt.
Dat is de spiegel die cultuur maakt tot wat het is, namelijk een vorm van civilisatie. Nuttig!

WEGENS ZIEKTE KAN DE EXPOSANT VAN DE KUNSTROUTE 2018
HELAAS NIET MEEDOEN