image.jpeg

Emiel Bruggeman

Galerie/Atelier Niet te Braaf
Kunst is geen kunstje is een geliefde uitspraak van Emiel Bruggeman (1956).
Het gaat hem om het overbrengen van emotie. Hij volgt het nieuws gretig en verwerkt zijn indrukken in zijn schilderijen en beelden, zowel brons als meer trouvailles, kunstzinnige vondsten en assemblages.

Daarnaast speelt de vergankelijkheid ook een grote rol in zijn werk. Dit komt mede door het gebruik van schedels en huiden. Doordat Bruggeman hier kunstwerken van maakt, komt de vergankelijkheid tot leven. Hij werkt doorgaans snel en vol energie, terwijl hij naar muziek luistert.

Emiel Bruggeman
Zilverschoon 4
7322 GH Apeldoorn

Tel. 06 47678300

www.galerieniettebraaf.nl