image.gif

Marli Turion

Marli Turion is beeldend kunstenaar.
Zij studeerde aan de Akademie voor Beeldende Kunsten te Maastricht en aan de Akademie voor Beeldende Kunsten te Arnhem .
Turion ontving voor haar werk verscheidene stipendia, reis- en werkbeurzen en was winnaar van de Nederlandse Grafiekprijs

In haar werk gaat Marli Turion uit van mensbeelden; Zij is geïnteresseerd in de manier waarop mensen elkaar beoordelen
en hoe mensen de beoordeling van zichzelf trachten te sturen.

Marli Turion stelt het vrouwbeeld centraal.
Zij onderzoekt hoe het uiterlijk verschijnen van vrouwen bepaald wordt door de mening van anderen of
hoe vrouwen juist dit verschijnen inzetten om de mening van anderen te beïnvloeden.
Marli Turionís werk gaat over de beleving van vrouwelijkheid, schoonheid en seksualiteit,
over het spanningsveld tussen de belevingswereld van levensechte vrouwen en de wijze waarop ze worden afgebeeld.
Haar vrouwfiguren verwerkt ze in gelaagde, transparante beelden, om zo een tijdsverloop in het kijken op te eisen;
waarin het beeld opgeroepen wordt van een ongrijpbare wereld waarin kwetsbaarheid, vluchtgedrag,
vertekende beeldvorming en het najagen van illusies centraal staan. Uitgangspunt zijn beelden uit de media,
die ze verzamelt in haar persoonlijk archief.
Marli heeft met haar potloden en kwasten een geheel eigen handschrift ontwikkeld waarin de puntjes en
stipjes die zo typerend zijn voor haar werk, doen denken aan de pixels van de digitale fotografie.

Ze doet dat op alle mogelijke manieren:
met behulp van foto's,computertechnieken,tekeningen en schilderijen.
Haar schilderen is aan het pixelachtige, van de digitale fotografie, gerelateerd..
De onderwerpen komen uit een uitgebreid archief van krantenknipsels,tekeningen,reproducties,eigen foto's en het internet.

Voor meer informatie:
www.marliturion.nl