image.pjpeg

Saskia Pfaeltzer
www.pfaeltzer.nl

Saskia Pfaeltzer creeert in haar kunst een geheel eigen wereld. Het is een wereld vol beweging, dans, theater en fantasie. Haar Danseressen met sierlijk opzwaaiende rokken en haar in volle vaart wegvliegende Vogelmannen zijn personages die zich verheffen boven het alledaagse bestaan. Inspiratie voor deze boeiende figuren vindt Saskia Pfaeltzer onder andere op Sint Maarten (N.A.) waar ze een deel van het jaar woont. De uitbundig-ogende mensen sporen de kunstenares aan deze sfeer in beelden en schilderijen te verwerken.

Haar werk biedt de mogelijkheid even weg te dromen, om de dagelijkse dingen om ons heen even te vergeten. Beelden van Saskia Pfaeltzer nodigen uit om zich op de beweging te laten meevoeren naar een bijzondere wereld vol fantasie waarin de zinderende warmte van de Caribbean voelbaar is. Niet de realiteit boeit Saskia Pfaeltzer maar juist de wereld van de fictie.

Wat zich op het toneel afspeelt fascineert haar. Haar liefde voor verschillende kunsten betrekt zij ook bij haar werk. Feitelijk beoefent zijzelf al een aantal vormen van kunst: beeldhouwen, schilderen, dansen en het ontwerpen- en uitvoeren van decors. In haar beeldend oeuvre speelt naast de dans ook de muziek een rol. De bronzen figuren bewegen en dansen voort op muziek.

Toneel, dans en muziek zijn geintegreerd in haar werk. Steeds weer blijken de onderwerpen iets te maken te hebben met de wereld van het theater. Dat bepaalde thema's
s telkens terugkeren in haar oeuvre is vast onbedoeld. Wanneer Saskia op zoek is naar nieuwe motieven komen er soms onbewust elementen naar voren die zij al kent en die blijkbaar bij haar horen. Geheel nieuwe werken laten altijd een stijl zien die karakteristiek is voor Saskia Pfaeltzer. Zonder een voorbedacht plan komen er bijvoorbeeld telkens opwaaierende rokken en vleugels naar voren, waarbij de grens tussen vleugels en rok steeds meer vervaagt. De nieuwe serie terra cotta's figuren die kerken en paleizen dragen zijn eveneens een projectie van haar eigen wereld.

Zelf is zij keer op keer verrast om, na voltooiing van een beeld of schilderij, te zien dat bepaalde elementen en motieven onlosmakelijk verbonden zijn met haar eigen identiteit.
Op haar zoektocht naar nieuwe bewegingen om de ruimte te bepalen, blijkt haar werk voortkomend uit een eigen fantasie, steeds iets vertrouwds uit te stralen. Wie heeft kennisgemaakt met de persoonlijke belevingswereld van Saskia Pfaeltzer zal haar werk juist hierdoor al op afstand herkennen.