image.jpeg

Elize Lutz

Transformatie in papier

Handeling en beweging
eenvoudig repeterend
visualiseert stilte
en durende tijd,

scherpt zich open
daar binnen
waar papierkruim
verandert in beeld .


Mijn werk is stil.
Het is een kleine wereld die ik laat zien, waar andere verhoudingen heersen.
De betekenissen zijn er verdicht, veelvoudig en meerduidig.

Ik maak gedetailleerde tekeningen met fineliner of potlood op verschillende papiersoorten, meest in zwart en soms rood.
Mijn papiertransformaties zijn werken die traag ontstaan, zoekend naar vorm.
Het is een spannend proces dat tijd kost maar die ook geeft, een tijd die je als “duur” kan ervaren,
zoals Henri Bergson (Frans filosoof 1859-1941) in zijn boeken beschrijft.

Na een academische opleiding (Rietveld Academie 2008-2012), probeer ik mijn eigen taal te vinden.
Het tekenen op- en transformeren van papier, kan je vergelijken met een intuïtief schrijven, ik begin en er ontstaat een werk.

Elize Lutz